Sản Phẩm Nổi Bật

Gạch Lát cmc

Gạch cMc 600x600mm

LX 6669

Gạch cMc 600x600mm

LX 6668

Gạch cMc 600x600mm

LX 6671

Gạch cMc 600x600mm

GX 6814

Gạch cMc 600x600mm

LX 6670

Gạch cMc 800x800mm

LX 8845

Gạch cMc 800x800mm

LX 8844

Gạch cMc 600x600mm

LX 6672

Thiết Bị Vệ Sinh

Giảm giá!
785,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân V39

745,000.00
Giảm giá!
745,000.00
Giảm giá!
745,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân VI5

714,000.00
Giảm giá!
630,000.00
Giảm giá!
643,000.00
Giảm giá!
632,000.00

Chậu rửa

Giảm giá!
785,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân V39

745,000.00
Giảm giá!
745,000.00
Giảm giá!
745,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân VI5

714,000.00
Giảm giá!
630,000.00
Giảm giá!
643,000.00
Giảm giá!
632,000.00

Sen vòi và thiết bị

Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG713

1,989,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG712 (VG712M)

1,173,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG731 (VSD7031)

1,071,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG714

836,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG718 (VG718M)

632,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG707

969,000.00
Giảm giá!
969,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG111

969,000.00

showroom

PHÒNG TRƯNG  BÀY ĐÔNG HÀ

Địa Chỉ: 279 Lê Duẫn, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0949.981.009
Email: giangloan.quangtri@gmail.com

Phòng Trưng Bày Quảng Trị

Địa Chỉ: 126 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Quảng Trị
ĐT: (023)33661999, 0935.950.111
Email: giangloan.quangtri@gmail.com