Sản Phẩm Nổi Bật

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5672

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5625

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5419

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5616

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5413

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5426

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5446

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5614F1

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5628

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5614F2

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5418

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5674

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5627

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5624

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5673

Gạch Lát cmc

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT88009

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT88008

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT88010

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT88001

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT880011

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT88007

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT88006

Gạch cMc 80x80

Gạch cMc VT88003

Gạch Vitto

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5624

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5672

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5625

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5627

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5628

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5674

Gạch Maximos 60x60 bán sứ

Gạch bán sứ maximos vitto 5614F2

Gạch Viglacera

Gạch Cẩm Bình

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình HD809

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình CT07

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình CT01

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình HD901

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình HD900

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình CT02

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình HD908

Gạch Cẩm Bình 30x30

Gạch cẩm bình HD905

Sơn ViGlacera

Thiết Bị Vệ Sinh

Giảm giá!
840,000.00 785,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân V39

800,000.00 745,000.00
Giảm giá!
790,000.00 745,000.00
Giảm giá!
790,000.00 745,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân VI5

770,000.00 714,000.00
Giảm giá!
660,000.00 630,000.00
Giảm giá!
680,000.00 643,000.00
Giảm giá!
680,000.00 632,000.00

Chậu rửa

Giảm giá!
840,000.00 785,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân V39

800,000.00 745,000.00
Giảm giá!
790,000.00 745,000.00
Giảm giá!
790,000.00 745,000.00
Giảm giá!

Chậu Rửa

Chậu + chân VI5

770,000.00 714,000.00
Giảm giá!
660,000.00 630,000.00
Giảm giá!
680,000.00 643,000.00
Giảm giá!
680,000.00 632,000.00

Sen vòi và thiết bị

Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG713

2,332,000.00 1,989,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG712 (VG712M)

1,360,000.00 1,173,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG731 (VSD7031)

1,283,000.00 1,071,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG714

946,000.00 836,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG718 (VG718M)

693,000.00 632,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi bếp VG707

1,093,000.00 969,000.00
Giảm giá!
1,093,000.00 969,000.00
Giảm giá!

Sen Vòi Và Phụ Kiện

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG111

1,115,000.00 969,000.00

showroom

PHÒNG TRƯNG  BÀY ĐÔNG HÀ

Địa Chỉ: 20 Lê Lợi, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 0949.981.009
Email: giangloan.quangtri@gmail.com

Phòng Trưng Bày Quảng Trị

Địa Chỉ: 126 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Quảng Trị
ĐT: (023)33661999, 0935.950.111
Email: giangloan.quangtri@gmail.com