giang loan quang tri

Bàn cầu hai khối VI88

Mã sản phẩm : VI88 (kèm xịt VG826 và chậu VTL2 hoặc VTL3)
Tên sản phẩm : Bàn cầu 2 khối VI88
Hệ thống xả : Xả thẳng VI88
Lượng nước xả: 6l/3l VI88
Màu sắc : Trắng VI88

0931.950.111